Bygg din online business

Det här är min historia!

Jag har spenderat år av att aldrig förstå vem jag är.

Jag har tvivlat på min skönhet, min intelligens och min kraft.

Jag har alltid varit den som känt att jag inte riktigt tillhör.

För när jag kom till det här livet visades mina band till min spirituella värld vara allt för starka.

Jag var förvirrad och vilsen genom hela min ungdom, oförmögen att se mig själv, ännu mindre att acceptera och uppskatta mig själv.

Som ett resultat blev jag som ett skepp som guppade omkring i havet utan varken roder eller segel av självförtroende som kunde dirigera mig till mitt egna utlovade land.

Jag var en av dom som blev fråntagen min egen acceptans, men som hungrade efter den och sökte efter den genom relationer med andra.

Som ett resultat av det blev jag en människo tjänare.

Jag ville inte riskera någon form av konfrontation till bakgrund av att jag upprätthöll mig själv.

27

Jag tillät min sanning bli sublimerad och jag tillät mig själv bli kontrollerad.

Mitt behov av att bli accepterad och älskad gjorde mig inte redo att varken kliva på eller över någons tår.

Det tog mig år att ha blivit tagen för givet, bestämd över och förbisedd, innan jag kunde sätta ihop två och två tillsammans, ha tillräckligt och även få medvetandet.

Mitt lidande tvingade mig till slut att kliva ut från status quo som alltid hade varit för tight för mig ända från början.

Jag blev en ivrig sökare, sökandes efter svar.

Jag behövde veta vem jag var.

Jag behövde veta varför jag var här.

Jag behövde hitta ett sätt att frigöra mig själv från rädslan.

Jag reste vitt och brett.

Jag satt vid fötterna av en mästare, jag blev en yogini av en forntida härkomst och ansökte om lärandet till mitt liv.

Jag växte stark.

Jag väckte mitt hjärta.

Jag väckte mitt shakti.

Och mitt tredje öga öppnade sig som ett resultat.

Min potential avslöjades snabbt för att mina slöjor delade sig och jag började känna igen vem jag var.

Jag började också känna igen vilka alla omkring mig var bakom deras sociala fasader.

Jag själv hade sett igenom illusionerna av den skönmålade fullkomligheten, så därför kunde jag nu äntligen uppskatta den faktiska fullkomligheten av det operfekta i mig själv jag en gång i tiden hade registrerat men avvisat och på så vis kunde jag också göra det i andra.

I dag går jag med en medveten kunskap, jag dömer inte längre människor som bra eller dåliga.

Jag upplever istället allting som varierade energier som inte ha en bestämd plats.

Jag dömer inte heller andras egna förvirring, för att jag har själv varit där och jag besöker fortfarande den platsen inom mig.

Jag förstår deras hunger av kärlek som dom försöker skaffa sig genom själviskhet, avundsjuka och jämförelse.

Jag kan känna människors sårbarhet precis som jag känner min egen.

Jag vet rädslan som reflekteras i deras ögon, genom mina egna tidigare trauman.

Men under allt det kan jag också trots deras skyddande rustning se skymten av ljuset och närvaron av Gud.

Jag är inte så snabb att kasta dömanden längre, för jag vet att jag är inte mer än dessa människor.

Jag vet att jag inte är separerad.

Eftersom jag ger mig själv tillåtelse att vara mig själv som den  jag är, kan jag också acceptera andra precis som de är med uppskattning och omsorg.

Jag propsar inte på att förändra någon heller, jag respekterar allas val av väg, för jag förstår att varje själ gör exakt vad den behöver göra för att utvecklas.

Så det är inte min uppgift att spara någon deras egna lektioner.

Jag frisläpper, healar, inspirerar och uppmuntrar istället.

Jag påminner människor om deras egna gudomlighet.

Jag håller upp en spegel så att varje person kan se Gud reflektera tillbaka.

Jag har blivit som en barnmorska, för återuppståndelsen av den gudomliga feminina själen.

Den blyga, tillbakahållande Malin har transformerats till en modig utåtriktad alltings moder.

Jag säger saker precis som jag ser det, självsäkert utan att backa undan.

Jag är starkt beskyddande till dom hjälplösa.

Jag är en lykta för dom förvirrade själar som vandrar i mörkret, och jag är inte rädd att stå upp för att fred och kärlek ska blomma ut i världen.

Om någon försöker övertala mig emot mitt eget vetande så svarar jag bara tacksamt;

Tack för att du delar, och sen går jag.

För att jag tror på mig själv nu, jag vet att jag är förkroppsligad av den gudomliga modern.

Jag har genomfört resan i den mörka undervärlden och kommit upp i mitt egna kungarike.

Jag är inte ensam, jag är tillsammans med många som valt att återvända med kärlek som budskap.

Deras väg och deras gåvor av healing är unika precis som mina.

Tack för att du tog dig tiden att lyssna på mig för en stund!

Söker du ekologisk och kravmärkt kaffe att köpa online samt kräver att det ska vara hovleverantör då ska du besöka Wendelins kaffe som är den finaste kaffet och nyrostad.