Bygg din online business

En bön

Gud…jag kan inte be, min själ är tyst

Varför kan jag inte be med själen?

För att du inte har ödmjukhet nog att lyssna på den ännu och veta vad den vill. Du skäms att lyssna vad din själ ber dig om och du är rädd att bära fram dessa böner till Gud. Eftersom du tror att han inte har tid att bekymra sig om dom.

 

När bönen är ord som kommer från själen, är den starkare än alla ritualer.

Men du skäms att lyssna.

Genom bönen blir människorna ett med Gud.

Herre vi är människor och vi känner inte våran storhet. Skänk oss ödmjukhet om att be om det vi behöver. För ingen önskan är grundlös och ingen begäran är obetydlig. Var och en vet vad som ger näring åt hans själ. Ge oss modet att se våra önskningar sprungna ur din eviga vishet källa. Herre om vi erkänner våra önskningar kan vi få aningar om vem vi är.//Amen

 

Herre gör så att jag kan förstå att allt gott som händer i världen är för att jag förtjänar det. Gör så att jag kan förstå det som driver mig att söka din sanning är samma drivkraft som driver de heliga och at mina tvivel är dom heligas tvivel och att mina svagheter är dom heligas svagheter. Herre gör mig ödmjuk nog att inse att jag inte är annorlunda än någon annan.// Amen