Holistisk hälsa, Personlig utveckling

Bli expert på dig själv

Samma behov och personlig utveckling

Vi alla har i grund och botten samma behov för att hålla oss levande här på jorden.

Det som dock skiljer oss åt är våra strategier att tillgodose dessa behov.

Balans är kärnan till kraft, förlorar vi våran balans förlorar vi också våran kraft.

Det är när vi befinner oss i balans vi upplever den där känslan av harmoni, meningsfullhet, glädje och tillit.

Att uppleva den där balansen inifrån medför många gånger också att vi upplever oss som ledaren i vårat eget liv. Ledaren som tar ansvar och medvetna val kring sin egna personliga utveckling.

personlig utveckling
Personlig utveckling handlar bl.a. om att att vara medveten om sig själv och sina behov.

Dom flesta av oss har drömmar vi jobbar emot eller önskade gick i uppfyllelse, men å andra sidan tar vi inte hand om det redskapet som ska föra oss dit. Våran kropp är vårat fysiska redskap som vi behöver för att kunna förflytta oss, arbeta, resa, studera, idrotta osv. Utan den kan vi inte utföra något praktiskt vilket innebär att det har betydelse hur vi balanserar våra drömmar med våran självkärlek och uppskattning till våran kropp.

Ju mer vi själva älskar den och uppskattar den desto bättre kommer vi också att ta hand om den, och desto bättre kommer vi att må. Vi får mer kraft kommer till att  “take action” i livet.

Det krävs alltid något från dig, och det kravet är självkärlek, självomsorg och självmedvetenhet kring dina behov.

Genom att lära dig om hur din kropp, själ och sinne fungerar kan du bli ledaren i ditt liv och styra mot dina drömmar och frihetshälsa.

Du kan inte ge bort det du inte har

Det kanske låter dumt men det är faktiskt så.

Om jag vill ge dig ett dussin apelsiner, kan jag bara ge dig dom om jag har dom

Samma sak är det med resten av ditt liv, du kan inte ge bort kärlek till andra om du inte har kärlek inom dig att ge bort. Om det du har inom dig är ilska, rädsla och hat så är det just det du kommer att ge bort i ditt liv.

Men kom ihåg att den jag är, är inte bara det jag har, utan den jag är, är också  vad jag gör och presterar.

Vi spenderar så stor del av vårt liv med att tror att sättet vi blir framgångsrika på är sättet som min resumé ser ut.

Vi skickar våra barn till skolan och lär dom identifiera sig med hur mycket de får och deras prestationer, vilka kläder du bär, vad du äger, vilken nivå du befinner dig på osv.

Resultatet blir nästan en besatthet av en absurd identitet, som blir vårt falska själv som arbetar.

Det finns många sätt att få dom saker vi vill ha i livet

Grunden i det hela är hur vi låter våran personliga utveckling får vara i ett ständigt flöde genom att vara medvetna om oss själva. För jag tror att det viktigaste vi kan lära oss och mästra i livet är våra tankar.

 Personlig utveckling handlar mycket om att bli medveten om hur du tänker och på så vis designar ditt liv.

Det du tänker expanderar och du bli succesivt mer försiktig i vad du tänker för du vill inte ha mer av det som du haft i livet som inte varit bra.