Skip to content

Spå i tarotkort – En guide till att läsa och tolka korten

Spå i tarotkort är en konst som har funnits i århundraden. Tarotkort är en lek med 78 kort som används för att spå i framtiden, ge råd och vägledning. Varje kort har en unik betydelse och symbolik och det är upp till spådomskonstnären att tolka korten på ett meningsfullt sätt för att ge en korrektContinue reading “Spå i tarotkort – En guide till att läsa och tolka korten”